0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Klub čitateľov

Klub čitateľov je záujmový útvar Súkromného centra voľného času, ktorý pod vedením Mgr. Jany Uličnej je zameraný na rozbor prečítaných kníh, prácu s textom, nácvik čítania s porozumením, kvízy, porovnanie filmu a prečítanej knihy. Zameriava sa aj na rozvíjanie vlastnej tvorby žiakov, nácvik rétoriky (umenie hovoriť), prednes a tvorivé písanie.