0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

VýročieSlávnostné otvorenie školského roka /3. september 2012/

Dňa 2. septembra 2013 sa začal pre všetkých žiakov deň ,kedy si opäť zasadli do školských lavíc, niektorí prvýkrát a najstarší ôsmykrát. O 9.00 hod. hodine sa k žiakom, prítomným rodičom a pedagogickým zamestnancom školy prihovorila riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková. Všetkým popriala ,najmä veľa zdravia, úspechov v učení, prváčikom, ktorí prvýkrát zasadnú do školských lavíc, potešenie z učenia sa a veľa dobrých kamarátov.