0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorenie školského roku 2014/2015

2.september 2014 zaklopal na dvere školy. O 9.00 hodine v areáli Domu ľudového tanca sme slávnostne odštartovali začiatok nového školského roku 2014/2015. Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka III.A triedy Emka Uličná krásnymi slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka riaditeľka školy, Súkromnej spojenej školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom celý pedagogický zbor. V svojom príhovore zároveň oslovila žiakov školy, aby priateľsky prijali do našej školskej rodiny cudzincov, ktorí sa rozhodli študovať na slovenskej škole. Na záver pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v učení a prváčikom, ktorí hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových kamarátov.