0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

ENO Tree Planting Day

Dňa 22.09.2014 sa konal celosvetový Deň sadenia stromčekov - ENO Tree Planting Day 2014, ktorý si tradične pripomína aj naša Súkromná spojená škola. Naši žiaci z lásky a úcty k prírode si pripravili krátky kultúrny program pod vedením svojich pani učiteliek. Vyvrcholením programu bolo samotné sadenia stromčeka v areáli školy. Naša školská záhrada je bohatšia o krásnu jabloň. Všetci vieme, že naplno môžeme prežívať každý okamih nášho života na Zemi a vychutnávať si ho len vtedy, ak budeme k matke Zemi pristupovať s citom, úctou a nehou. Iba ten, kto sa naučí viac dávať ako brať, skôr oslobodzovať než zotročovať, môže žiť slobodný, šťastný a spokojný v objatí prírody.