0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Deň európskych jazykov 2014

Dňa 26. septembra naši žiaci školy spoločnú rannú komunitu venovali oslave Dňa európskych jazykov. Týmto jazykovým podujatím naplnili cieľ podpory na zachovanie jazykovej rozmanitosti, ktorou sa upevňuje interkultúrne porozumenie a zároveň je kľúčovým prvkom kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Naši žiaci na počesť Dňa európskych jazykov sa zapojili do súťaže Language Chain prostredníctvom súťažného videa. Natáčania sa zúčastnili žiaci 4.- 5. ročníka základnej školy a prímy gymnázia, ktorí pod vedením svojich lektoriek anglického jazyka a triednej učiteľky nacvičili 3 slohy hymny európskych jazykov, a to slovenskú, anglickú a cudzojazyčnú. Súčasťou súťažného videa bolo aj znázornenie vlajok európskych krajín, ktorých jazyky sa naši žiaci učia. Vlajky boli vytvorené zoradením žiakov oblečených vo farbách vlajky. Krásnu vlajku Veľkej Británie prezentovala Emma Marčáková z 5.A triedy. Uplietla ju z rôznofarebných gumičiek. Deň európskych jazykov sa niesol v znamení dobrej nálady, smiechu a spevu.