0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Výstava Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady

V sobotu 18.10.2014 sa žiaci II. až V. ročníka v rámci záujmového útvaru Cestovateľ zúčastnili v Bratislave na Výstave Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady. Žiaci mali možnosť vypočuť si detailný výklad o jednotlivých exponátoch formou pútavého objaviteľského príbehu, čím bol jeho obsah nielen poučný, ale aj zábavný. Výstava bola spojená aj s premietaním filmu. Našich žiakov akcia zaujala a zhodnotili ju pozitívne.