0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Beseda s rodičmi cudzincov

Dňa 18.novembra 2014 sa v rámci Týždňa globálneho vzdelávania (18.11. – 21. 11. 2014) uskutočnila na našej škole pre žiakov 4. a 5.ročníka Súkromnej základnej školy a 1. ročníka Súkromného gymnázia beseda s rodičmi žiakov cudzincov. Z oslovených rodičov naše pozvanie prijali pani Perič a manželia Parksovci. Cieľom akcie bolo zvýšiť povedomie a utvoriť predstavu o vzdelávaní, školských systémoch a živote detí v rodných krajinách pozvaných hostí. Žiaci boli aktívni, rozprávanie ich zaujalo, zapájali sa do podnecujúcej diskusie a okrem toho si precvičili svoje jazykové znalosti z cudzieho jazyka, keďže beseda sa realizovala v slovenskom a anglickom jazyku.