0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Mikulášske dielne

Pre našich žiakov každoročne organizujeme tvorivé dielne tematicky zamerané na zdobenie vianočných stromčekov a perníkov. Dňa 5. decembra 2014 sa žiaci zhromaždili v pavilóne A na Mikulášskych tvorivých dielňach. Žiaci mali možnosť si podľa vlastnej fantázie vyzdobiť perníky a sadrové odliatky. Do tajov zdobenia perníkov ich zasvätila opäť vynikajúca odborníčka pani Erika Vranaiová. Vyzdobené perníky a sadrové vianočné ozdoby si žiaci mohli zobrať domov. Celá akcia nám milo spríjemnila popoludnie v škole a vôňa perníkov v nás evokovala blížiace sa Vianoce.

Poďakovanie za sponzorstvo perníkov patrí pani Mrázovej, starej mame žiačky 4.A triedy Stanky Švekušovej.