0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vianočná burza

V dňoch od 15.12. do 18.12.2014 sa na našej škole v pavilóne F na prvom podlaží konala Vianočná burza. Tradične sa do akcie zapájajú učitelia, vychovávateľky, ale najmä žiaci našej školy. Cieľom burzy bolo priblížiť si čaro Vianoc, ukázať tvorivosť a šikovnosť našich žiakov. Fotografie zachytávajú malú ukážku vyhotovených predmetov s vianočnou tematikou. Všetkým zapojeným žiakom patrí poďakovanie.