0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vianočná akadémia

Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme mohli naplno prežívať 15.12.2014 na Vianočnej akadémii 2014 v CVČ DOMINO na Popradskej ulici v Košiciach. Krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, vianočných piesní, kolied a tancov precítili všetci prítomní. Herecké a tanečné výkony tých najmenších vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov a starých rodičov. Na záver sme si spoločne zaspievali pieseň „Každý deň budú vraj Vianoce“.