0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch

Dňa 26.03.2015 sa v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach uskutočnilo vystúpenie žiakov školy v CJ pre rodičov a príbuzných. V programe boli zastúpené rôzne žánre a krátke javiskové formy – poézia, próza i dráma. Časť programu bola venovaná vystúpeniu v anglickom jazyku a časť v jazyku, ktorý sa žiaci učia ako druhý povinný cudzí jazyk. Mimoriadny umelecký zážitok mali prítomní rodičia a príbuzní z prednesu v ruskom jazyku a španielskom jazyku.