0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Hviezdoslavov Kubín 2015

Dňa 04.03.2015 sa žiaci zúčastnili na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl súťažili v dvoch kategóriách. Po prednese literárnych ukážok vybrala porota víťazov.

V prvej kategórii sa na 1. mieste v prednese poézie umiestnila žiačka III. A triedy Sofia Lešková s ukážkou V divadle a v prednese prózy zvíťazila v tejto kategórii Ema Uličná, žiačka III.A triedy s ukážkou Nikto nepovedal, že v škole nie je dobre.

V druhej kategórii sa umiestnil na 1.mieste v prednese prózy žiak V. A triedy Michal Hájek s ukážkou Slimák na colnej prehliadke. Víťazi reprezentovali našu školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v 25.03.2015 v CVČ Domino. Michal Hájek za svoj prednes v okresnom kole od poroty získal čestné uznanie.