0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Týždeň rodného jazyka

V dňoch od 23.03.-27.03.2015 v priestoroch našej školy sa realizoval Týždeň rodného jazyka. Počas tohto týždňa učitelia v rámci vyučovacích hodín a vychovávatelia v rámci činností Súkromného školského klubu detí vytvárali so žiakmi leporelo, vlastnú triednu knihu, mapu rozprávkového sveta a knižné rébusy. Výsledky svojej práce prezentovali jednotlivé triedy na spoločnej rannej komunite, ktorá sa konala 27.03.2015. Súčasťou aktivít bola aj súťaž, v rámci ktorej žiaci odpovedali na tri otázky. Veľmi peknou aktivitou bolo vytvorenie knižného stromu, ktorý skrášľuje chodbové priestory v pavilóne A na prvom podlaží.