0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Deň učiteľov 2015

Deň učiteľov tradične oslavujeme 28. marca, v deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského. V našej škole Deň učiteľov vzhľadom na to, že 28. marec pripadol na sobotu, sme si pripomenuli v piatok 27. marca 2015 na spoločnej rannej komunite. Žiaci venovali s láskou svojim učiteľom kultúrny darček v podobe veršov a pesničiek ako prejav vďaky a úcty za kvalitne vykonávanú učiteľskú prácu , denne odovzdávané vedomosti a ochotu pomáhať v každej situácii.