0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Výchovný koncert
„Komu sa nelení, tomu sa zelení“

Dňa 17.04.2015 školu navštívila hudobná agentúra H.A.N. art, ktorá si pre našich žiakov pripravila environmentálny koncert s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“. Počas koncertu odzneli známe piesne: Voda čo ma drží nad vodou, Úsmev, Prší, Svieže rána, Keď si šťastný.., V dolinách. Prostredníctvom týchto piesní hudobníci pútavou a zábavnou formou priblížili žiakom tému ochrany životného prostredia. Gitara a populárne piesne rozospievali aj žiakov a nenásilnou formou ich vtiahli do problematiky ochrany životného prostredia a existencie života na Zemi. Sprievodné slovo ich nútilo zamyslieť sa, ako sa môžu podieľať na ochrane a šetrení prírodných zdrojov. Žiaci si mali tiež možnosť počas koncertu zasúťažiť v rôznych ekologických hrách.