0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Slávik Slovenska 2015

Dňa 16.04.2015 sa žiaci 1. až 4. ročníka našej školy zapojili do školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015. Spevácke schopnosti spojené s pohybom a tancom žiakov posudzovala porota v zložení PaedDr. Jany Pokornej, Mgr. Silvii Antolikovej a Mgr. Ingrid Kicovej, ktorá rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
1. kategória Oskar Cacara (2.A) Martin Porubský (2.A) Miriam Nguyen (1.A)
Sára Špaková (1.A)
2. kategória Abigail Ruth Parks (4.A) Miroslava Porubská (4.A) Ivana Gamrátová (4.A)