0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Workshop so zahraničnými študentmi

Dňa 30.3.2015 sa v predveľkonočnom období na našej škole uskutočnil pre žiakov IV.A a V.A triedy základnej školy Workshop so zahraničnými študentmi so Social Erasmus ESN. Naše pozvanie prijali Wael Almufti a Zalán Józsa. Naším žiakom rozprávali zaujímavosti o svojich rodných krajinách , predstavili im typické veľkonočné zvyky a tradície v ich rodných krajinách – v Sýrii a v Rumunsku. Žiaci sa so záujmom zapájali do podnecujúcej diskusie. Wael a Zalán si pripravili prezentácie, ktorými dopĺňali a názorne demonštrovali svoje rozprávanie. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení pocitom zmysluplne a príjemne prežitého popoludnia v spoločnosti koordinátorky a zahraničných hostí. Mali tiež priestor precvičiť si svoje znalosti z anglického jazyka.