0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Predajná výstava kníh vydavateľstva Usborne

Dňa 08.04.2015 sa v priestoroch školy uskutočnila predajná výstava knižiek a študijných materiálov britského vydavateľstva Usborne. Zástupkyňa vydavateľstva pani Petričová spolu so svojou kolegyňou ponúkli bohatý výber knižiek, leporel a stierateľných kartičiek. Sprievodnou aktivitou výstavy boli tvorivé dielne pre žiakov školy, navštevujúcich Súkromný školský klub detí. Výstava trvala dve hodiny, počas ktorých sa na tvorivých dielňach vystriedali všetky oddelenia klubu. Mali možnosť si naživo vyskúšať prácu so stierateľnými kartičkami, na ktorých boli rôzne úlohy uvedené v anglickom jazyku, prezrieť si cudzojazyčné knižky s nálepkami a otváracími okienkami. Väčšina detí sa zapojila aj do výtvarnej súťaže „Navrhni svoju obálku knihy“.