0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Rodinná olympiáda

Dňa 01. 06. 2015 sme zorganizovali 1.ročník Rodinnej olympiády v neďalekom areáli Čičky.

Cieľom Rodinnej olympiády bolo zapojiť rodičov a žiakov školy do športových súťaží, v ktorých mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, schopnosti, zručnosti a formovať ich pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu, ale aj vnímať svojich rodičov z iného uhla pohľadu.

Zorganizované disciplíny:

  • Hoplá (hra s kruhmi, hod na presnosť)
  • Sem a tam (člnkový beh)
  • Penaltový kráľ (triafanie prázdnej brány)
  • Skokan (preskakovanie prekážky)
  • Triafať na terč (hádzanie loptičky na terč)
  • Aký je to šport? (hádanie športových odvetví)
  • Tri nohy (beh so zaviazanými nohami)
  • Balancujúce vajce (rovnováha)