0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

„NAJ“ trieda školy

Dňa 30.06.2015 boli žiaci III.A triedy slávnostne ocenení titulom „NAJ“ trieda školy v školskom roku 2014/2015 za vzorné rovesnícke vzťahy, vzájomnú toleranciu a príkladnú ochotu vzájomne si pomáhať v žiackom kolektíve. Riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková im vyslovila pochvalu, osobne odovzdala diplom a sladkú odmenu v podobe torty.