0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Slávnostná večera učiteľov a ocenených žiakov

Dňa 25. júna 2015 sa v Reštaurácii Mozaika na sídlisku KVP uskutočnilo na pozvanie Mgr. Evy Bednárikovej, riaditeľky školy, slávnostné posedenie učiteľov a ocenených žiakov pri príležitosti ukončenia školského roku 2014/2015.

Riaditeľka školy každoročne takouto formou vyjadruje poďakovanie učiteľom, vychovávateľom, zahraničným lektorom a ostatným zamestnancom školy za celoročnú kvalitne vykonanú prácu. Zároveň je podujatie príležitosťou na ocenenie úspešných žiakov v školskom roku 2014/2015.