0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Slávnostné ukončenie školského roku 2014/2015

30. jún 2015 zaklopal na dvere a s ním sa zatvorili brány školy pre našich žiakov. Mgr. Eva Bednáriková počas slávnostnej rannej komunity odovzdala ocenenia žiakom a popriala im pekné leto plné pestrých zážitkov. K žiakom sa prihovorila aj zástupkyňa Mgr. Ingrid Galeštoková a žiačka IV. A triedy Ivanka Hajdušeková.