0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Odvážni školáci v Bruseli

V dňoch od 17. júna do 19. júna 2015 sa 11- 12 roční žiaci Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach, riaditeľka školy, koordinátorka Európskeho klubu a 2 rodinní príslušníci zúčastnených žiakov mali možnosť zúčastniť poznávacieho a vzdelávacieho pobytu v Bruseli. Dovtedy len z počutia či odbornej literatúry vedeli, že hlavné mesto Belgicka a centrum Európskej únie sa vyznačuje svojou unikátnou atmosférou a turistom ponúka množstvo zaujímavých pamiatok na obdiv. Po niekoľkohodinovom lete dňa 17. júna 2015 sme sa ubytovali v historickej budove hotela Mozart.

Po príchode a ubytovaní 17.júna 2015 v popoludňajších hodinách sme náš poznávací pobyt začali prehliadkou pamiatok jedného z najkrajších námestí na svete Grand Place ako aj Kráľovský palác.Stará časť mesta, okolo ktorej sa začal rozvíjať Brusel, má historické veľké hodnoty. Ľudia bez ohľadu na farbu pleti, vyzerajúci bezstarostne sa usmievali, akoby nemali žiadne problémy, aj keď nepochybujeme, že ich majú, avšak nedalo sa to na prvý pohľad spozorovať. Rušno bolo počas celého dňa ,ale aj vo večerných hodinách, pretože turistov bolo naozaj veľa.

Súčasťou programu vzdelávacieho pobytu žiakov , pedagógov a rodinných príslušníkov bola návšteva Európskej školy v Bruseli III, kde nás vo štvrtok 18. júna 2015 privítali zástupcovia Primary school, Secondary school a pedagogický zamestnanec, ktorý nás sprevádzal učebňami materskej školy,1.stupňa základnej školy, 2.stupňa základnej školy a gymnázia. Súčasťou prehliadky školy bola aj návšteva školských knižníc Primary school a Secondary school,v ktorých si práve skupina žiakov záujemcov čítala knihy podľa svojho záujmu. Pedagógovia informovali vedenie Európskej školy o našom meste a svoje poďakovanie za vrelé prijatie sme vyjadrili obrazovými publikáciami o Košiciach a o Slovensku. Naše deti odovzdali svojim rovesníkom ilustrácie o Košiciach.

Mali sme možnosť pozrieť si vyučovanie naživo a oboznámiť sa so zaujímavým spôsobom práce v škole, kde je takmer 3 000 žiakov vo veku od 4 do 18 rokov rôznych národov a národností. Získali sme informácie o formách a metódach vyučovania žiakov s rôznou úrovňou ovládania cudzieho jazyka, oboznámili sa so systémom vzdelávania žiakov a učebnicami uplatňovanými v rámci anglického jazyka ako aj s výučbou iných vyučovacích predmetov. Multikultúrnosť a jazykovú rôznorodosť nám prezentovali žiaci Európskej školy v rámci aktivity školy Assemblé Primary.Žiaci vystúpili s kultúrnym programom v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, francúzskom jazyku a slovenskom jazyku.

Naši školáci obedovali v školskej jedálni, v ktorej sa aj napriek obrovskému množstvu stravníkov dodržiavali pravidlá slušného správania a stolovania.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v Európskej škole, metódy práce pedagógov ako aj systém vzdelávania a riadenia školy nám môže byť inšpiráciou pri skvalitňovaní a implementácii reformy školstva v Slovenskej republike. Zároveň sme sa utvrdili v tom, že model európskej školy v slovenských podmienkach ,ktorý realizujeme v našej škole je správny a na vysokej odbornej kvalitatívnej úrovni.

V popoludňajších hodinách 18. júna 2015 sme si pozreli expozíciu Atomia – symbolu mesta Brusel, postaveného pri príležitosti svetovej výstavy. Atomium symbolizuje molekulu železa zväčšenú 165 miliárd krát. V tomto systéme sú atómy umiestnené na vrcholoch kocky a jeden atóm je uprostred. Mesto Brusel sme mali možnosť vidieť z obrovskej výšky ako na dlani.

Osobitnou rozprávkou bola Mini Európa,ktorú tvoria prekrásne makety významných budov členských štátov Európskej únie.

Aj v podvečer a vo večerných hodinách mal Brusel svoje čaro. Pozorovali sme neúnavný zástup ľudí, mladých aj starších na prechádzke, nákupoch či pri počúvaní hudby pouličných hudobníkov. Všetci sa zabávali, žili život takmer naplno.

V piatok 19. júna 2015 v dopoludňajších hodinách nás čakala vytúžená prehliadka budov Európskeho parlamentu.Budova Európskeho parlamentu nás prekvapila svojou veľkosťou a impozantnosťou. Asistenti pani poslankyne Mgr. Moniky Smolkovej Jozef Michálek a Lujza Lysinová nám pripravili prezentáciu o Európskej únii , o organizačnej štruktúre či spôsobe hlasovania v Európskom parlamente, o tom ako sa realizuje európska politika a odpovedali na všetky naše zvedavé otázky. Previedli nás cez rokovaciu sálu a ukázali nám balkón rokovacej sály, odkiaľ je možné naživo sledovať zasadnutia Európskeho parlamentu. Ich výklad nás presvedčil o tom, že aj medzinárodná politika sa dá robiť s vysokou noblesou.

Počas voľného programu si deti mali možnosť nakúpiť suveníry pre blízkych. Nechýbala ani pravá belgická čokoláda.

Z výšky sme sa vo večerných hodinách lúčili s Bruselom. Čakala nás už iba dlhá cesta lietadlom domov.

Za všetkých účastníkov chcem poďakovať našim hostiteľom, sprievodcom , najmä však Mgr. Monike Smolkovej, poslankyni Európskeho parlamentu, za sprostredkovanie návštevy v Európskom parlamente.Všetci sme odchádzali s nevšedným a neopísateľným zážitkom.

Byť v centre európskeho diania, zažiť čaro krásneho Bruselu a stretnúť sa s milými pracovníkmi európskeho parlamentu, zdá sa akoby sen, avšak je skutočný a nezabudnuteľný. Tak by sa stručne mohla opísať cesta malých odvážnych školákov a pedagógov zo súkromnej spojenej školy do Bruselu. Pokúsili sa na pár dní zabudnúť na všetko, čo zostalo doma na Slovensku a byť aspoň chvíľu občanmi Bruselu .

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka súkromnej spojenej školy