0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorené vyučovacie hodiny

Každoročne organizujeme pre rodičovskú verejnosť otvorené vyučovacie hodiny .V školskom roku 2014/2015 boli realizované v mesiacoch od októbra 2014 do februára 2015. Termíny otvorených vyučovacích hodín sú zverejnené na webovom sídle školy. Zúčastnení rodičia mali možnosť vidieť vyučovacie hodiny v triedach Súkromnej základnej školy s uplatňovaním metódy CLIL vo vyučovaní a v triede Súkromného gymnázia bilingválne vzdelávanie. Otvorené vyučovacie hodiny dokumentovali vysokú odbornú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu školy, moderné formy , metódy a prostriedky (práca s interaktívnou tabuľou, s tabletmi, kooperatívne vyučovanie, rolové hry, zážitkové činnosti a iné inovačné trendy). Prítomní rodičia sa k otvoreným vyučovacím hodinám vyjadrovali veľmi pozitívne. Touto formou pozývame košickú rodičovskú verejnosť, aby sa zúčastňovali našich otvorených vyučovacích hodín organizovaných školou .

Mgr. Ingrid Galeštoková
zástupkyňa riaditeľky školy