0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorenie školského roku 2016/2017

5.september 2016 zaklopal na dvere školy. O 9.00 hodine z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični školy sme slávnostne odštartovali začiatok nového školského roku 2016/2017. Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka tercie Alex Kalináčová slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, Súkromnej spojenej školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom celý pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Vo svojom príhovore rodičom pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2016/2017,a to základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s možnosťou absolvovania 1.-9.ročníka, stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osemročnej forme vzdelávania po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy v 2 študijných odboroch – v bilingválnom a nebilingválnom študijnom odbore. Vo svojom príhovore spomenula 2 ambície školy. Prvou je, že žiaci 1.ročníka základnej školy sa začínajú v školskom roku 2016/2017 učiť matematiku podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného ,CSc a druhou ambíciou školy získať akreditáciu IB školy, ktorá pripravuje študentov na štúdiu na prestížnych zahraničných univerzitách, pretože na našej strednej škole by skončili medzinárodnú maturitu. IB diplom oprávňuje absolventov na vstup na renomované univerzity celého sveta. Vyjadrila tiež ,že si úprimne želá, aby naša škola tak ako doteraz bola školou s vysokou úrovňou kolektívnej práce, ako aj humánnych a odborných vzťahov.

Na záver všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v učení , prváčikom, ktorí hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových kamarátov.