0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Slávnostná recepcia

Dňa 17.februára 2017 sa uskutočnila slávnostná recepcia pri príležitosti 10.výročia založenia Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach v Hoteli ROCA ,Južná Trieda 117 v Košiciach, ktorej sa zúčastnili vzácni hostia RNDr. Monika Murínová, riaditeľka Štátnej školskej inšpekcie, Ing. Iveta Kijevská, predsedníčka Rady školy a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach, rodičia a zamestnanci školy.

Jubilujúcej škole a prítomným venovali hudobno –tanečný program na vysokej odbornej úrovni dievčatá a chlapci zo SZUŠ Vlada Urbana pod réžiou Mgr. Andrey Pitoňákovej a Liany Prítokovej. Svoj talent a šikovnosť prezentovali baletným vystúpením naše žiačky pod vedením Ing. Eriky Novej zo SCVČ Liba Academy. Najstarší žiaci z tercie sa predstavili prítomným humornou scénkou .

Prítomných poctili svojím slávnostným príhovorom Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, RNDr. Monika Murínová, riaditeľka Štátnej školskej inšpekcie, Ing. Iveta Kijevská, predsedníčka Rady školy a za rodičov školy doc. Ing. Jaroslav Majerník.

Hudobná skupina Silvayovcov dotvárala svojimi krásnymi hudobným vstupmi príjemnú atmosféru slávnostnej recepcie.

Svojej moderátorskej úlohy sa počas slávnostnej recepcie výborne zhostil Mgr. Martin Fazekaš.

Ďakujem z úprimného srdca vzácnym hosťom a všetkým prítomným, že prijali pozvanie a spoločne s vedením našej školy, ktoré túto akciu zorganizovalo, si dôstojne pripomenuli, aké je vzdelanie v živote našej spoločnosti dôležité.

Želám si, aby sa nám i naďalej spolu s našimi rodičmi darilo vytvárať pre žiakov harmonické a podnetné prostredie a vďaka tomu z nich vychovať aj vzdelať šťastných a hodnotných ľudí pod vedením našich kvalitných pedagógov tak, aby srdcom i rozumom boli našimi dôstojnými nasledovníkmi.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy