0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorenie školského roku 2017/2018

4. september 2017 zaklopal na dvere školy. O 9.00 hodine z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični školy sme slávnostne odštartovali začiatok nového školského roku 2017/2018. Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka sekundy Ivana Hajdušeková slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Rodičom pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2017/2018, a to základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s možnosťou absolvovania 1. - 9. ročníka, stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osemročnej forme vzdelávania po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy v 2 odboroch – v bilingválnom a nebilingválnom študijnom odbore.

Na záver všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v učení a prváčikom, ktorí hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových kamarátov.