0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Biela pastelka

Dňa 21.09.2018 sa v priestoroch školy konala verejná zbier Biela pastelka , , ktorou naši rodičia a priatelia školy pomohli finančnou čiastkou 117,00 € nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Vyzbierané finančné prostriedky im pomôžu začleniť sa do života, ako je sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne zručnosti, ako je roz- voj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote.