0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Dobšinského Košice

Dňa 17. 10. 2018 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili školského kola súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej rozprávky pod názvom Dobšinského Košice.

Zúčastnení žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci 2. – 4. ročníka, v druhej kategórii súťažili žiaci 5. ročníka SZŠ a v tretej kategórii súťažili žiaci 7. ročníka SZŠ a tercie A SG. Po prednese súťažiacich vybrala víťazov porota v zložení Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Lenka Hodorová a Mgr. Jana Uličná.

V prvej kategórii sa na 1.mieste umiestnil žiak 3.A SZŠ Oliver Faith s ukážkou Radúz a Ľudmila. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka 5.A SZŠ Nicol Heldová s ukážkou Ženský vtip a v tretej kategórii zvíťazila žiačka 7.A SZŠ Sofia Lešková s ukážkou Ako Cigáň čerta ošialil.

Úspešní žiaci budú školu reprezentovať v krajskom kole matičného festivalu, ktoré sa uskutoční 07.11.2018 na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.