0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Európsky deň rodičov a škôl

Dňa 19. októbra 2018 sa žiaci a rodičia Súkromnej spojenej školy zúčastnili tradičného  podujatia  Európsky deň rodičov a škôl. Akcia školy prispieva k upevneniu triednych kolektívov a medzitriednych vzťahov. Pestrý  kultúrny program bol  spojený so spaním v škole.
Do mnohých aktivít boli zapojení aj samotní rodičia žiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc, príprave občerstvenia a estetizácii učební.

Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo výzdobou tried s halloweenskou tematikou. Potom sa žiaci oblečení v maskách presunuli v sprievode triednych učiteliek
a vychovávateliek na Karneval. Počas karnevalu členovia Detského parlamentu a Žiackej školskej rady hodnotili jednotlivé masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa žiaci pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party.

Veselá zábava, výborná  diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra dotvorili túto vydarenú akciu, na ktorú sa už všetci tešia na budúci rok.