0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Hodina deťom

Dňa 09.11.2018 sa žiaci a rodičia našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Vyzbieranou finančnou čiastkou 137,00 € podporili jeden z užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti detí, ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.