0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Deň vďakyvzdania

Dňa 22.11.2018 sa konala  tradičná školská slávnosť Deň vďakyvzdania. Sviatok sa v USA oslavuje už od roku 1621, kedy sa po prvýkrát uskutočnila hostina, na ktorej sa podieľali pôvodní obyvatelia USA – Indiáni spolu s novými prisťahovalcami z Veľkej Británie – Pilgrimami. Sviatkom si pripomíname dôležitosť vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, ktorá sa koná  vždy (vo) štvrtý novembrový štvrtok. Tradičnými pochutinami sú jedlá z tekvice, zemiakov, batátov, kukurice, ale aj jabĺk či iného jesenného ovocia. V USA sa v tento deň podáva často aj pečený moriak s gaštanovou plnkou. Počas 3. vyučovacej hodiny sa v telocvični konal program, ktorý učitelia anglického jazyka v spolupráci s triednymi učiteľkami nacvičili pri príležitosti Dňa vďakyvzdania. V úvode Mgr. Kornélia Vojtaníková privítala žiakov a učiteľov, priblížila zvyky Dňa vďakyvzdania. Následne žiaci tercie A oboznámili prítomných s históriou amerického sviatku. Žiaci III.B vystúpili so scénkou o histórii Dňa vďakyvzdania. Žiaci prvého ročníka, II.B, III.A a IV.A zaspievali piesne s tematikou sviatku a žiaci II.A zarecitovali báseň. V závere programu žiaci VII.A realizovali tematický kvíz, ktorý si pripravili pre svojich spolužiakov. Víťazi boli odmení sladkou odmenou.

Okrem osláv Dňa vďakyvzdania sme si v tento deň pripomenuli aj Svetový deň bez mäsa. Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za prípravu výborných zdravých pochúťok, vďaka ktorým sme si mohli vyskúšať, že nielen mäsom je človek živý. Všetci zúčastnení sa už tešia na Deň vďaky vzdania v ďalšom školskom roku.