0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vianoce na KVP

Dňa 13. 12. 2018 od 16.00 hod do 17.00 hod. sa uskutočnilo vystúpenie našich žiakov
na akcii Vianoce na KVP usporiadanej Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP. Zúčastnili
sa ho žiaci  2. a 3. ročníka Súkromnej základnej školy.

Žiaci II.A triedy sa prezentovali vianočnými koledami, vinšmi a piesňami. Žiaci III.B triedy piesňou Šťastné a veselé.