0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vianočná burza

Čaro Vianoc a výnimočnosť nadchádzajúcich sviatočných chvíľ sme si v škole pripomenuli každoročne organizovanou vianočnou burzou. V dňoch od 17. 12. 2018 do 20. 12. 2018
v priestoroch pri zborovni školy sme zrealizovali predajnú výstavku prác našich žiakov, ktoré vyhotovili spoločne s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Fotografie zachytávajú malú ukážku vyhotovených predmetov s vianočnou tematikou. Všetkým zapojeným žiakom patrí poďakovanie.