0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Literárna súťaž Šaliansky Maťko

Dňa  13. 12. 2018 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili  školského  kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnení súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci II. – III. ročníka SZŠ, v druhej kategórii súťažili žiaci IV. – V. ročníka SZŠ, v tretej kategórii súťažili žiaci VII.A. Po prednese súťažiacich  vybrala porota  v zložení Mgr. Lýdia Novacká, Mgr. Alžbeta Marcinová a Mgr. Jana Uličná  víťazov. V prvej kategórii sa na 1.mieste umiestnila žiačka II.B SZŠ Laura Ferencová .V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka V.A SZŠ Nicol Heldová v tretej kategórii zvíťazila VII.A SZŠ Sofia Lešková.

 

Úspešní žiaci budú školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 29. 01. 2019 v Centre voľného času Domino.