0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Maratón písania listov

Dňa 19. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil Maratón písania listov, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy v dopoludňajších hodinách a ich rodičia popoludní. Členovia Detského parla-mentu a Žiackej školskej rady v rámci vyučovacích hodín SJL predstavili spolužiakom projekt. Oboznámili ich s osudmi vybraných ľudí, ktorých sme podporili tento rok (Atena Daemi, ktorá sa postavila proti trestu smrti v Iráne a Nonhle Mbuthuma a chce ochrániť pôdu, na ktorej žije jej komunita) ako aj s možnosťami a s postupom vypisovania listov.

Mgr. Jana Uličná po ukončení akcie roztriedila listy, vypísala obálky a odoslala ich na určené adresy. Aktivity projektu ukončila 21. 12. 2018 vyplnením spätnej väzby a odoslaním požadovanej dokumentácie.