0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

HUMAN STAR 2019

Dňa 28. 01. 2019 usporiadala naša škola tradičnú súťaž v speve populárnych piesníHuman Star 2019. Cieľom súťaže bolo rozšíriť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni, a to na základe prehĺbenia emocionálneho postoja k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu speváckych výkonov spojených s pohybom a tancom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Porota v zložení Mgr. Diana Péteryová a Mgr. Lýdia Novacká rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1.kategória (1.-4.ročník )

Stela Vincejová (3.B)

Sophie Spišák (1.A)

Sofia Nguyen Duy (3.A)

2.kategória (5.ročník )

Vanessa Veme (5.A)

Laura Do Triová (5.A)

Miriam Nguyen (5.A)