0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 05. 03. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2019. Zúčastnili sa ho víťazní recitátori triednych kôl, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V obidvoch kategóriách bola samostatne hodnotená poézia i próza. Víťazov posudzovala porota v zložení: Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Lenka Hodorová a Mgr. Jana Uličná.

Víťazi školského kola:

1.kategória (žiaci 2. - 4. ročníka SZŠ)

Poézia: 1.miesto: Nela Heldová (II.B)

Próza: 1.miesto: Ján Marušin (IV.A)

 

2.kategória (žiaci 5. ročníka SZŠ)

Poézia: 1.miesto: Miriam Nguyen (V.A)

Próza: 1.miesto: Nikol Heldová (V.A)

 

3.kategória (žiaci 7. ročníka SZŠ a tercie SG)

Poézia: 1.miesto: Sofia Lešková (VII.A)

Próza: 1.miesto: Ivana Hajdušeková (tecia A)