0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Športové popoludnie pre žiakov a rodičov školy

Dňa 14.03.2019 sa uskutočnilo podujatie pod vedením učiteľa telesnej a športovej výchovy Mgr. Štefana Kontroša Športové popoludnie pre žiakov a rodičov školy. Žiaci a rodičia boli v úvode oboznámení s programom a zároveň im bola predvedená ukážka prekážkovej dráhy, ktorú museli zvládnuť rodičia spolu so svojim dieťaťom. Prekážková dráha bola zameraná na jednoduché prekážky, ako bolo podliezanie gymnastickej kozy, preskakovanie švédskej debny, preskakovanie plastových prekážok, plazenie sa po žinenkách a hádzanie lôpt do cieľa. Žiaci a rodičia sa veľmi snažili odovzdali zo seba všetko, čo bolo v ich silách. Po skončení súťaženia nasledovalo stručné zhodnotenie akcie a poďakovanie všetkým zúčastnením na podujatí.

 Oceňujeme, že si rodičia našli čas a prejavili záujem prežiť zmysluplne spoločné chvíle so svojimi deťmi.