0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Dňa 08.04.2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sme sa zúčastnili. Úspešne reprezentovala školu naša žiačka 5.ročníka Miriam Nguyen. Umiestnila sa na 1.mieste v II. kategórii v prednese poézie. Ďalej nás bude reprezentovať v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 29.4.2019 v Michalovciach.