0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Akadémia Jarné všeličo

Dňa 27.03.2019 sa v divadelnej sále SOŠ Automobilová, Moldavská cesta 2, Košice konala Akadémia Jarné všeličo. Žiaci našej školy odovzdali  krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, jarných piesní a tancov rodičom, starým rodičom i hosťom. Herecké a tanečné výkony tých najmenších žiakov vyčarili úsmev na tvárach všetkým prítomným.