0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Deň narcisov

       Tohtoročným posolstvom Dňa narcisov 11.apríla 2019  bolo osloviť všetkých , ktorí chcú pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Deň narcisov je jeden deň v roku a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania alebo času. Rok 2019 sa niesol v znamení 23. ročníka celoslovenskej zbierky pre onkologických pacientov.  Žiaci a rodičia našej školy prispeli na ich liečbu sumou 294,80 EUR, čo je jedinečnou ukážkou ľudskosti, dobročinnosti a vzájomnej pomoci.

Ďakujeme!