0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Stretnutie so starými rodičmi

Dňa 29. 04. 2019 sa uskutočnilo stretnutie žiakov  so starými rodičmi pri príležitosti Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami (29.4.). Cieľom bolo upevniť porozumenie medzi mladšou a staršou generáciou a potešiť starých rodičov kultúrnym programom. Zorganizované tvorivé dielne, v rámci ktorých si spoločne so starými rodičmi zhotovili darček z papiera, sa všetkým veľmi páčili.