0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Týždeň modrého gombíka

      MODRÝ GOMBÍK je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. XVII. ročník Týždňa modrého gombíka sa konal v dňoch 13. 05. 2019 až 26. 05. 2019. V podmienkach našej  školy sa verejná zbierka uskutočnila dňa 21. 05. - 22. 05. 2019.

V rámci akcie bola vyzbieraná finančná čiastka 174,45 EUR, ktorá bola uložená na účet UNICEF: Modrý gombík vo VÚB a pomôžu deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a všetku neodkladnú pomoc v krízových situáciách.