0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch

Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch SOŠ Automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice uskutočnilo tradičné podujatie pre rodičov Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch. Žiaci vystúpili v štyroch cudzích jazykoch, a to v anglickom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku. Podujatie moderovali žiačky V.A SZŠ Laura Do Triová a Michaela Rončinská. Vystupujúci žiaci si zaslúžia veľkú pochvalu za prezentovanie veľmi dobrej úrovne vedomostí z cudzích jazykov.