0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Triedne besiedky ku Dňu matiek

V dňoch  06. 05. - 10. 05. 2019 sa pri príležitosti Dňa matiek  uskutočnili v jednotlivých triedach triedne besiedky. Žiaci sa poďakovali svojim mamičkám za starostlivosť, lásku formou pripraveného kultúrneho programu. Pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek si pri-pravili prednesy básní, piesne a tance, ktorými mamičky pri príležitosti ich sviatku potešili. Počas vystúpenia žiakov bolo vidieť na ich tvárach dojatie a radosť z pripraveného programu. Občerstvenie pre prítomných zabezpečili v jednotlivých triedach rodičia.