0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Planetárium Astro show

Cieľom podujatia dňa 29. 03. 2019 bolo získať nové vedomosti a rozšíriť si svoje poznatky z prírodovedných tém, o ktorých sa žiaci učia v rámci  prvouky, prírodovedy a biológie.       

Žiakom 1. – 4. ročníka SZŠ bol premietaný program Astro tematicky zameraný  na podmorský svet, zvieratá v lese a vesmír.

Žiakom 5. a 7. ročníka SZŠtercie A SG bol premietaný program o kolobehu vody v prírode spojenom so životným prostredím. O týchto témach sa učia v rámci biológie a chémie.


Zúčastneným žiakom sa premietané programy páčili a zároveň im poskytli podnety k zamysleniu.