0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Žiacka konferencia prezentácie ročníkových prác

Dňa 24.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník Žiackej konferencie víťazných ročníkových prác na ľubovoľnú tému, ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou záujmov žiakov. Konferencie sa zúčastnili víťazi ročníkových prác z jednotlivých tried, ktorých vybrali triedni učitelia spolu so žiakmi tried.