0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Rodinná športová olympiáda

Dňa 25. 06. 2019 sa v areáli Koliba Zlatá Podkova, sídlisko KVP GRUNT 2 v Košiciach uskutočnil 5.ročník Rodinnej športovej olympiády. Rodičia a žiaci školy sa zapojili do špor-tových súťaží, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, pohybové schopnosti, zručnosti a záujem vzájomne súťažiť. Po skončení všetkých disciplín nasledovalo spočítanie bodov, ktoré súťažiaci získali počas absolvovania šiestich športovo-zábavných disciplín. Víťazi získali medailu, diplom,  a rôzne vecné odmeny.

VÝSLEDKY UMIESTNENIA:

  1. miesto – Ladislav Širilla (IV.A )
  2. miesto – Oliver Tabačko (IV.A )
  3. miesto – Mia Tabačková (II.B )
  4. miesto – Mia Fedičová (IV.A )
  5. miesto – Ema Lacková (II.B)
  6. miesto – Mia Kaprálová (IV.A )
  7. miesto – Martin Homolya (II.A )
  8. miesto – Vanessa Veme s Nicol Heldová (V.A)
  9. miesto – Sonja Bačová (III.B)
  10. miesto – Nicolas Fejka (II.B)