0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Beseda s pánom pplk. Milanom Santovjákom

Dňa 26.06.2019 sa v rámci popoludňajšej činnosti SŠKD a SŠKŽ uskutočnila Beseda s pplk. Milanom Santovjákom pre žiakov 2. – 7. ročníka SZŠ a tercie A SG. Hlavnou témou besedy bolo priblížiť žiakom udalosti 2. svetovej vojny na základe vlastného prežívania a skúseností. Tiež.oboznámiť žiakov s leteckou akrobatickou skupinou „Biele albatrosy“. Pplk. Milan Santovják je bývalý letecký pilot a učiteľ lietania, ktorý  stručne  priblížil žiakom udalosti 2. svetovej vojny z historického pohľadu,  ako aj z osobných skúseností. Spomínal na udalosti, ktoré videl a zažil ako 12-ročný chlapec. V dospelosti sa stal leteckým pilotom a v roku 1964 jeho kroky smerovali  k známej akrobatickej leteckej skupine s názvom „Košická šestka“,  neskôr  „Biele albatrosy“.

Rozprávanie podplukovníka Santovjáka bolo veľmi zaujímavé, fascinujúce, doplnené tematickým videom s názvom „Košická šestka“. Po skončení besedy žiaci mali možnosť pozrieť si súkromný fotoalbum pplk. Santovjáka, tiež mali možnosť sa s ním odfotografovať a poprosiť ho o autogram.